Szkło TERMISIL to unikalne szkło borokrzemowe, trwalsze mechanicznie i odporniejsze termicznie, niż tradycyjne szkło sodowe.

Aktualności bieżące

2019-04-08

Informacja o zakończeniu postępowania sanacyjnego

Zarządca spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji uprzejmie informuje, że z dniem 12 marca 2019 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym dłużnika - spółki Termisil Huta Szkła Wołomin spółki akcyjnej z siedzibą w Wołominie, sygn. akt X GRs 1/16.

Zgodnie z warunkami przyjętego układu spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. od dnia zakończenia postępowania sanacyjnego pełni funkcję zarządcy przymusowego spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. oraz nadzorcy wykonania układu.

Obwieszczenie