Szkło TERMISIL to unikalne szkło borokrzemowe, trwalsze mechanicznie i odporniejsze termicznie, niż tradycyjne szkło sodowe.

Aktualności bieżące

2019-04-08

Wykonywanie układu – informacja dla wierzycieli

W związku z przystąpieniem do wykonywania układu TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. weryfikuje aktualne numery rachunków bankowych wierzycieli na które mają zostać dokonane wpłaty środków przypadających wierzycielom układowym. Nadzorca wykonania układu zwraca się z prośbą do wierzycieli układowych o przesyłanie danych na adres e-mail: cashcollection@termisil.com.

Brak potwierdzenia rachunku bankowego może skutkować przelewem na dotychczas znany Spółce numer rachunku, a w razie braku – złożeniem należnej sumy do depozytu sądowego.