Szkło TERMISIL to unikalne szkło borokrzemowe, trwalsze mechanicznie i odporniejsze termicznie, niż tradycyjne szkło sodowe.

Aktualności bieżące

2019-11-04

Dobre wiadomości z Wołomina!

Jest nam serdecznie miło poinformować, że w dniu 30 września 2019 r., zgodnie z zasadami określonymi w zatwierdzonym w dniu 7 lutego 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych układzie (przyjętym w postępowaniu sanacyjnym Spółki na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 29 listopada 2018 r.), została dokonana sprzedaż przedsiębiorstwa TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. na rzecz Inwestora – spółki TERMISIL Glass Sp. z o.o.. Po Inwestor stał się następcą prawnym TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A.

Jedocześnie wskazujemy, że celem Inwestora jest w utrzymanie przedsiębiorstwa TERMISIL  w ruchu i zapewnienia ciągłości produkcji. W związku z powyższym współpraca pomiędzy TERMISIL a jego Klientami będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach.