Szkło TERMISIL to unikalne szkło borokrzemowe, trwalsze mechanicznie i odporniejsze termicznie, niż tradycyjne szkło sodowe.

Aktualności bieżące

2020-08-15

115 lat Huty Szkła TERMISIL
Obrazek dla aktualności

Nasza Huta Szkła ma już 115 lat!

Historia hutnictwa w Wołominie rozpoczęła się w 1904 roku, kiedy właściciel młyna Szlama Kon nabył 1,5 ha gruntów położonych w bliskiej odległości od stacji kolejowej w Wołominie. Na zakupionych terenach w okresie kilku miesięcy wybudował hutę szkła, która ruszyła z produkcją szkła w 1905 roku.

Na początku XX wieku istniało wiele lokalnych hut w okolicach Warszawy. Wiązało się to przede wszystkim z następującymi faktami:

  • Rozwój przemysłu w całej Europie
  • Popyt na butelki ze strony licznych browarów i gorzelni warszawskich
  • Możliwość eksportu wyprodukowanych wyrobów na chłonny rynek rosyjski

To ostatnie było o tyle istotne, iż przez Wołomin do Warszawy przechodziła kolej szerokotorowa obowiązująca w całej Rosji.

Kolejnym właścicielem huty został Enoch Krüger, a następnie spółka Hersz Schröter i E. Librach.

Okres pierwszej wojny światowej odcisnął piętno na hutnictwie wołomińskim. Upadek tego przemysłu był spowodowany utratą rąk do pracy – wielu hutników zostało bowiem zrekrutowanych do wojska. Jednakże już w 1919 ruszyła ponownie z produkcją w Wołominie Huta Robotnicza Huta Szklana Praca, zajmująca się wytopem butelek oraz naczyń szklanych. Została ona założona w 1913 roku przez byłych pracowników dawnej huty należącej do spółki Hersz Schröter i E. Librach. Huta odnosiła początkowo znaczne sukcesy – była dobrze zorganizowana między innymi dzięki sprawnie wybudowanemu dostępowi do torów. Ten rozwój został wstrzymany wojną polsko-rosyjską. Okolice Wołomina stały się centralnym miejscem walk z nawałą bolszewicką.

Pod koniec 1920- roku, Huta rozpoczęła ponownie wytop szkła. Na początku 1921 roku Huta zatrudniała prawie 220 pracowników. Wtedy powstał w Hucie pierwszy związek zawodowy. Co ciekawe, co trzeci zatrudniony w niej mężczyzna, był równocześnie jej udziałowcem.

Termisil Glass Sp. z o.o. 2020

Termisil Glass Sp. z o.o. 2020